Sword Fitting Artists
Filters
results the term
|<  < page
>| displaying 711 to 720 of 734
711
Yoshiro Zogan
Tsuba, Koike Naomasa Izumi Kami

Late Muromachi

N6,19, JN52,2,9
712
Yoshitada
Sonobe, Hidetada

19th C.

TB42,44/44,L4
713
Yoshitada
Nakayama

19th C.
19th C.
BM356
714
Yoshitada
Ganso MyochinN6,118
715
Yoshitane
Honjo, sword engraver

1835

LE208, N6,267,272-3, CA1,16/2,14, OH258, CC130, BM264&266, see also index of swordsmiths
716
Yoshiteru
Toginrei

1868

LE186-7, BM288
717
Yoshitoshi
Eiyushi, Inagawa school

19th C.

BM350
718
Yoshitsugu
Kofu ju Akao

1770

N6,152-4
719
Yoshitsugu
Sonobe, Tanso

1820

JN33,4,26, J718, TB42,44/44,L4
720
Yoshitsugu
Higo Kumagi

19th C.
b. 1795
BM255
|<  < page
>| displaying 711 to 720 of 734