Sword Smiths
Filters
results the term
|<  < page
>| displaying 3521 to 3540 of 3612
3521
Yoshiyuki
吉行
Sesshu Ju Mutsu Kami
1661
JN30,3,34, JB20,4, ST1,877, TS459, KZ705

3522
Yoshiyuki
吉行

Shinto
OT346

3523
Yoshiyuki
吉幸
Ii, Hakushu, Hoki Kuni
1865
MS119-20, FT16,6, HH1,668, TS459, S90, JN13,4,19, KZ706, YS4,108

3524
Yoshiyuki
良行
Hoki Kami Masayoshi
1804
TS463

3525
Yoshiyuki
義行
Hoshu Takada ju, Yamashiro Daijo
1661
ST1,879, NS821, NX873, TS462

3526
Yoshizane
吉真
Ko Bizen

J748

3527
Yoshizane
吉真
Echizen Kuni Tsuruga-gori
1516
SK2,143, NK474

3528
Yoshizane
能真
Ryokai, Chikushi
1467
SK4,47, YK692, N3,350, NK988, TS448, K181, TB50,15*

3529
Yoshizane
義真
Joshu Kanayama
Meiji
JT96

3530
Yoshizumi
義純
Taniyama, Nyudo Tatsuzumi, Sumiyoshi
1865
AS4,56, S108

3531
Yuhoken
長坂遊鵬軒
Nagasaka, Horimono-shi
1715
JN46,4,33

3532
Yukiaki
行觀
Choshu Iwakura ju
1356
N9,75-7, TS429, same as Yukichika, Choshu Iwakura?

3533
Yukichika
行周
Naminohira
1801
HH1,651, TS433

3534
Yukichika
行觀
Choshu Iwakura, Gyokan
1356
NK940, same as Yukiaki, Choshu Iwakura?

3535
Yukifusa
行房
Ushu ju
1865
TS436, KZ672

3536
Yukiharu
行春
Bungo Takadan
1681
see Motoyuki, Matsuba

3537
Yukihide
行秀
Ko Bizen
1219
J594/733/775, MS23, NM121, NM14, SG122, N9,146,165, NK535-6, NJ242, TS429, SZ159, K474, AS1,72, YK645, BT60, NT2,34&50
Juyo 26,135
3538
Yukihide
行秀
Yashu Arakawa
1848
HH1,650, TS433

3539
Yukihide
行秀
Musashi Kuni Suioshi
1830
HH1,650, TS433, S414

3540
Yukihide
行秀
Efu, Chikushu ju Sa
1865
YS1,98-9/2,106/3,97, KG77,127-9,141,164, TS263,434-5, S414-6, NJ242-3, MZ21,10, N5,50-55,123-4,145-6,170,196-7,271,287-91,443, HH1,632-49/2,212-25,365-9, TF161, MS102, CC44, NM404,427-8,471-2, J567/582/619/640/751/789/807, UP297, NS800-807, NX851-8, JN20,2,13, MM16, FT63,15/65,16/67,4, JT198, KZ665-8, NT5,67-9&156-65, SB476-9, TB16,21/32,18*/34,19*/35,26*/36,7*/42,6*

|<  < page
>| displaying 3521 to 3540 of 3612