Sword Smiths
Filters
results the term
|<  < page
>| displaying 3581 to 3600 of 3612
3581
Yukimitsu
幸光
Bizen Osafune Saburozaemonojo
1532
SK3,176, TS432, BM40, BT557

3582
Yukimitsu
幸光
Magosaburo
1558
K478

3583
Yukimitsu
幸光
Bizen Osafune Gentaro
1593
SK3,177

3584
Yukimitsu
幸光
Chikugo Miike Kawamura, Gendai
1967
GT50

3585
Yukimori
行守
Echizen Shimosaka
1673
YS1,116

3586
Yukimori
行守
Tooku Iwaki Sensenshi
1863
KZ675

3587
Yukimune
行宗
Banshu
1555
SK3,2

3588
Yukimune
行宗
Soshu Iiyama Ju
1799
KZ674

3589
Yukimune
行宗
Moritsugu, Gendai
1954
GT176

3590
Yukinaga
行長
Hoshu Takada Taira
1562
SK4,59, YS4,117

3591
Yukinaga
行長
Hoshu Takada Fujiwara
1660
AS4,27, CA3,86, JN15,6,33, KZ729

3592
Yukinaga
行長
Takada
1658
YS3,100, N4,310, ST1,821, NS820, NX871, TS433, S409, KZ664

3593
Yukinobu
行信
Yamato Senjuin
1150
N2,125-7

3594
Yukinobu
Kanji unknown
Satsuma
1852
JN14,3,21

3595
Yukisada
行貞
Osafune
1375
NK685-6, K469-70, J701
Juyo 26,200
3596
Yukishige
行重
Joshu Ju
1661
JT5

3597
Yukishige
幸重
Takahashi Motonoshin
1844
HH1,655

3598
Yukisuye
行末
Chikushu ju, Sa School
1355
N9,55

3599
Yukitsugu
行次
Ko Aoe
1213
N3,238,250

3600
Yukitsugu
行次
Bushu Takada ju

TS433

|<  < page
>| displaying 3581 to 3600 of 3612