Sword Smiths
Filters
results the term
|<  < page
>| displaying 3341 to 3360 of 3612
3341
Yoshiiye
吉家
Sanjo,
Heian
TM11, MH10, UP87, N2,21-5, CA1,106, AS2,79, NK6-7,185-6, NM25, OT6, TS441, SZ28, NJ244, NT1,15&6, TB29,26/53,L2*
Juyo 5,1/26,3
3342
Yoshiiye
吉家
Fukuoka Ichimonji
1219
N9,187, SZ173, K150-51, NT2,64, TB48,L2*/53,L2

3343
Yoshiiye
吉家
Ichi Bishu Iwato no Sho, Shochu Ichimonji
1330
OC60, N9,201-2, BT178-9, NT2,82

3344
Yoshiiye
吉家
Hizen, Saga ju
1624
NM239, ST1,829-30/2,540-3, NS897, NX951, NJ244, TS450, BM114, S78, SS207, KZ678, NT5,302, see also Hirosada, Hizen Saga

3345
Yoshiiye
吉家
Kashu Kanazawa ju
1680
TS450

3346
Yoshikado
吉門
Musashi/Echizen Kami, Shodai
1652
see Bokuden

3347
Yoshikado
吉門
Echizen Kami, Nidai
1673
NS604, NX634, S80

3348
Yoshikage
吉景
Fukuoka Ichimonji
1345
NK583

3349
Yoshikage
義景
Bizen Osafune, Omiya, Soden Bizen?
1362
N9,F98,289-91, YS2,25, NK664-5, NJ251, TS447, SZ233, K174-5, MZ1,4/13,10, BM24, FT61,5, YK679-80, NM150, OC206, TK19, BT387-9, NT2,117&204, J796, TB30,8*
Juyo 4,28/26,187/50,112
3350
Yoshikane
吉包
Ko Bizen
1035
CC27, F99,11, TS441, SZ158, K152-3, BM9, MK18,11, MZ15,1-2, CA1,96, OH66, NK534, YK657, YS3,23, OC32, NJ244, SM29, J622/808, JN29,1,3, N9,146,161-3, FT67,5, NT2,30&62, SB152, TB36,8*
Juyo 2,13/26,128 Tokuju 4,17/5,21/7,22-3
3351
Yoshikane
吉包
Ichimonji
1249
OT114, K153

3352
Yoshikane
吉包
Omi no Kuni
1352
JN30,5,13, N3,13

3353
Yoshikane
吉包
Nobukuni/Taira
1521
TS441, K153-4

3354
Yoshikane
吉包
Shinano Fukuoka, Chikuzen Nobukuni Sukezaemon Jo
1661
OT348, N4,300, AS4,6, ST1,831-3/2,544, YS1,127, NS810-11, NX861-2, NJ245, TS450, SS183, NM360,389, S79, KZ681-2

3355
Yoshikane
吉包
Hizen Kuni
1865
HH1,669-70, NS927, NX985, TS450

3356
Yoshikane
吉包
Fujita, Gendai
1955
GT166

3357
Yoshikane
善金
Fujiwara, Gendai
1954
GT168

3358
Yoshikane
義兼
Jomo ni Oite Nitta Kasakake Unryushi
1865
JT81

3359
Yoshikatsu
義勝
Suifu ju Nagashima
1865
HH1,656, TN81-3

3360
Yoshikazu
克一
Shimotsuke Kuni Shinrinshi
1789
HH1,664

|<  < page
>| displaying 3341 to 3360 of 3612