Sword Smiths
Filters
results the term
|<  < page
>| displaying 3561 to 3580 of 3612
3561
Yukikane
行包
Bizen Osafune Shichiroemonojo
1573
SK3,173, YK643, TS429, K466, BT489

3562
Yukikane
行兼
Hizen Kuni
1661
ST1,820, TS432

3563
Yukikatsu
行勝
Hoshu ju Fujiwara
1661
ST1,820, TS432

3564
Yukikiyo
行清
Hizen Kuni Ichimonji, Shodai
1744
ST1,821/2,538, TS432, NX976, KZ663

3565
Yukikiyo
行清
Hizen Ichimonji Migoro, Nidai
1789
HH1,654

3566
Yukikuni
行國
Ko-Ichimonji
Early Kamakura
MH89, FT27,15

3567
Yukikuni
幸國
Choshu ju
1440
YK654, N9,85-6, NK941

3568
Yukimasa
行正
Ko Naminohira
1159
JN20,3,11

3569
Yukimasa
行政
Bungo Shu ju
1371
N3,356

3570
Yukimasa
幸昌
Kashu Kanegasawa ju FW
1600
NM390

3571
Yukimitsu
行光
Ko Bizen

SM24, NK535, NT2,45

3572
Yukimitsu
行光
Sagami, Kamakura junin
1303
NK331&p, NJ243, TS430, CC32,94, K470-71, T62, JN13,1,10/19,2,21/34,1,8, SZ90-93, NZ10, WA13, UP182-3, FT24,6/38,4, N2,F50-52,288-91, CA1,186,190, OH166-73, SM13, YK648-50, JK30, IM54, NM47, OT66, SG152-5, TF112, MM4, MA13-16, J645/694/753/783/787, NB202-7, TT49, NT1,127&222, SB125-7, TB7,5*/27,8/37,31&33/48,9*/54,20
Juyo 1,8/2,10/4,10-11/6,16-17/26,95-100/50,61 Tokuju 4,7/5,11/7,12/10,12
3573
Yukimitsu
行光
Satsuma
Late Kamakura
JN9,6,5

3574
Yukimitsu
行光
Osafune
1390
K473

3575
Yukimitsu
行光
Kashu Fujishima
1469
SK2,152, JN38,2,23, JK60, N2,355,368, NJ243, K471-2, NK473, T130, NT3,82

3576
Yukimitsu
行光
Omi Daijo, Kashu Fujishima
1661
ST1,828, NS742, NX787, TS436, S410-11, SS153

3577
Yukimitsu
行光
Bungo Takada ju
1688
N4,311, AS4,27, ST1,826-8, TS436, S411, KZ673, see also Motoyuki, Matsuba

3578
Yukimitsu
行光
Takano
1992
JN42,6,41

3579
Yukimitsu
幸光
Osafune
1379
YK655-6, NK714,859-60, TS432, K478, BT378-9

3580
Yukimitsu
幸光
Bishu Osafune
1510
SK3,175

|<  < page
>| displaying 3561 to 3580 of 3612