Sword Smiths
Filters
results the term
|<  < page
>| displaying 3561 to 3580 of 3611
3561
Yukikane
行兼
Hizen Kuni
1661
ST1,820, TS432

3562
Yukikatsu
行勝
Hoshu ju Fujiwara
1661
ST1,820, TS432

3563
Yukikiyo
行清
Hizen Kuni Ichimonji, Shodai
1744
ST1,821/2,538, TS432, NX976, KZ663

3564
Yukikiyo
行清
Hizen Ichimonji Migoro, Nidai
1789
HH1,654

3565
Yukikuni
行國
Ko-Ichimonji
Early Kamakura
MH89, FT27,15

3566
Yukikuni
幸國
Choshu ju
1440
YK654, N9,85-6, NK941

3567
Yukimasa
行正
Ko Naminohira
1159
JN20,3,11

3568
Yukimasa
行政
Bungo Shu ju
1371
N3,356

3569
Yukimasa
幸昌
Kashu Kanegasawa ju FW
1600
NM390

3570
Yukimitsu
行光
Ko Bizen

SM24, NK535, NT2,45

3571
Yukimitsu
行光
Sagami, Kamakura junin
1303
NK331&p, NJ243, TS430, CC32,94, K470-71, T62, JN13,1,10/19,2,21/34,1,8, SZ90-93, NZ10, WA13, UP182-3, FT24,6/38,4, N2,F50-52,288-91, CA1,186,190, OH166-73, SM13, YK648-50, JK30, IM54, NM47, OT66, SG152-5, TF112, MM4, MA13-16, J645/694/753/783/787, NB202-7, TT49, NT1,127&222, SB125-7, TB7,5*/27,8/37,31&33/48,9*/54,20
Juyo 1,8/2,10/4,10-11/6,16-17/26,95-100/50,61 Tokuju 4,7/5,11/7,12/10,12
3572
Yukimitsu
行光
Satsuma
Late Kamakura
JN9,6,5

3573
Yukimitsu
行光
Osafune
1390
K473

3574
Yukimitsu
行光
Kashu Fujishima
1469
SK2,152, JN38,2,23, JK60, N2,355,368, NJ243, K471-2, NK473, T130, NT3,82

3575
Yukimitsu
行光
Omi Daijo, Kashu Fujishima
1661
ST1,828, NS742, NX787, TS436, S410-11, SS153

3576
Yukimitsu
行光
Bungo Takada ju
1688
N4,311, AS4,27, ST1,826-8, TS436, S411, KZ673, see also Motoyuki, Matsuba

3577
Yukimitsu
行光
Takano
1992
JN42,6,41

3578
Yukimitsu
幸光
Osafune
1379
YK655-6, NK714,859-60, TS432, K478, BT378-9

3579
Yukimitsu
幸光
Bishu Osafune
1510
SK3,175

3580
Yukimitsu
幸光
Bizen Osafune Saburozaemonojo
1532
SK3,176, TS432, BM40, BT557

|<  < page
>| displaying 3561 to 3580 of 3611