Sword Smiths
Filters
results the term
|<  < page
>| displaying 3341 to 3360 of 3611
3341
Yoshiiye
吉家
Fukuoka Ichimonji
1219
N9,187, SZ173, K150-51, NT2,64, TB48,L2*/53,L2

3342
Yoshiiye
吉家
Ichi Bishu Iwato no Sho, Shochu Ichimonji
1330
OC60, N9,201-2, BT178-9, NT2,82

3343
Yoshiiye
吉家
Hizen, Saga ju
1624
NM239, ST1,829-30/2,540-3, NS897, NX951, NJ244, TS450, BM114, S78, SS207, KZ678, NT5,302, see also Hirosada, Hizen Saga

3344
Yoshiiye
吉家
Kashu Kanazawa ju
1680
TS450

3345
Yoshikado
吉門
Musashi/Echizen Kami, Shodai
1652
see Bokuden

3346
Yoshikado
吉門
Echizen Kami, Nidai
1673
NS604, NX634, S80

3347
Yoshikage
吉景
Fukuoka Ichimonji
1345
NK583

3348
Yoshikage
義景
Bizen Osafune, Omiya, Soden Bizen?
1362
N9,F98,289-91, YS2,25, NK664-5, NJ251, TS447, SZ233, K174-5, MZ1,4/13,10, BM24, FT61,5, YK679-80, NM150, OC206, TK19, BT387-9, NT2,117&204, J796, TB30,8*
Juyo 4,28/26,187/50,112
3349
Yoshikane
吉包
Ko Bizen
1035
CC27, F99,11, TS441, SZ158, K152-3, BM9, MK18,11, MZ15,1-2, CA1,96, OH66, NK534, YK657, YS3,23, OC32, NJ244, SM29, J622, JN29,1,3, N9,146,161-3, FT67,5, NT2,30&62, SB152, TB36,8*
Juyo 2,13/26,128 Tokuju 4,17/5,21/7,22-3
3350
Yoshikane
吉包
Ichimonji
1249
OT114, K153

3351
Yoshikane
吉包
Omi no Kuni
1352
JN30,5,13, N3,13

3352
Yoshikane
吉包
Nobukuni/Taira
1521
TS441, K153-4

3353
Yoshikane
吉包
Shinano Fukuoka, Chikuzen Nobukuni Sukezaemon Jo
1661
OT348, N4,300, AS4,6, ST1,831-3/2,544, YS1,127, NS810-11, NX861-2, NJ245, TS450, SS183, NM360,389, S79, KZ681-2

3354
Yoshikane
吉包
Hizen Kuni
1865
HH1,669-70, NS927, NX985, TS450

3355
Yoshikane
吉包
Fujita, Gendai
1955
GT166

3356
Yoshikane
善金
Fujiwara, Gendai
1954
GT168

3357
Yoshikane
義兼
Jomo ni Oite Nitta Kasakake Unryushi
1865
JT81

3358
Yoshikatsu
義勝
Suifu ju Nagashima
1865
HH1,656, TN81-3

3359
Yoshikazu
克一
Shimotsuke Kuni Shinrinshi
1789
HH1,664

3360
Yoshikazu
良一
Sasshu ju
1772
NS954, NX1015-16, TS463

|<  < page
>| displaying 3341 to 3360 of 3611